(z: Jan Čačot. Vybranyja tvory. Miensk MF "Biełaruśki khihazbor" 1996, i in. Wolne przekłady na język polski: Mirosław Grudzień)


Da pakińcie horła drać,
Da pakińcie, bratcy, śpiavać
Da klikniejma adno raz:
Budź zdaroŭ nasz Jaroš,
Błahosłavi jaho Spas!
(...)

Da daj krasnu dzievačku
Kab jon z serca pakachaŭ
Da z horełkoj plaszačku
Śviat ad niaho k niej jechaŭ
Hajda, hajda, hajda, hajda!

Da jechaŭ, da to skazaŭ:
Da naš Hieranim, naš byk
K vašaj ciałušcy prywyk.
Daj Boh jaje pajmaci
Da da byčka zahnaci.
Da na toje prystali
Da pačali vodku pić
I dzievačku addali
Z taboju doŭhi viek žyć
žyć, žyć, žyć, žyć
Zyčyć, až ŭ vušach piščyć, piščyć, piščyć

 

[Hej, przestańcie gardła rwać
Hej, przestańże śpiewać brać
Nuż krzyknijmy jedno raz:
Nasz Jaroszu, zdrowy bądź!
Błogosław go, Zbawco nasz!
(...)
Niech dzieweczkę piękną da
By ją pokochał z serca ją,
I z gorzałeczką flaszynkę,
By do niej jechał drogi szmat!
Hajda, hajda, hajda, hajda!

By jechał i powiedział:
Że Hieronim, ten nasz byk
Do jałówki waszej przywykł.
Dajże Boże pojmać ją
I do byczka przygonić.
Aby na to przystali
I zaczęli wódkę pić
A dzieweczkę oddali
By żyła z Tobą długi wiek
Żyła, żyła, żyła, żyła,
Życzy, aż w uszach piszczy, piszczy, piszczy! ]

 

(DA PAKIŃCIE HORŁA DRAĆ - pieśń filomacka )

Sałaviej nie tak nam pieje
Rožy nie pachnie cviet
Nie tak nam bieła laleja
Kali ciabie tut niet.

Biez ciabie ŭsio tut smutna
Pa tabie płača haj
I rečki pływuć mutna
U žałobie ŭwieś kraj...

Nаš ty mileńki Adam,
Nasmuciŭ ža ty nas dość.
Nagradzi smutak nam
I budź u nas doŭha hość.

[Słowik nie tak nam śpiewa
Róży nie pachnie kwiat
I lilia nie tak nam biała
Gdy ciebie tutaj brak.

Wszytko bez ciebie smutne
Po tobie płacze gaj
I rzeczki płyną mętnie
W żałobie cały kraj

Mileńki nasz Adamie
Nasmuciłeś nas dość
Wynagródź nam ten smutek
Długo nam gościem bądź]

(NA PRYJEZD ADAMA MICKIEVIČA - fragment )