WIERSZ

Tylko ptak w klatce,
przypomina jaka jesteś dobra.

Tylko słowa wiersza
szepczą o ile jesteś nasza.

Tylko dzień na dłoni
pulsuje po otoczonej drodze.

Tylko noc w twoich oczach 
mówi miłościwie o życiu.

AUTOPORTRET

Nie mam już znamion
- zostały ponad czasem.

Nie mam już włosów
- rozwiały je lata.

Nie mam już oczu
-zostały mi na twoim ciele.

 

Nota biograficzna


Mišo Kitanoski- urodzony w 1941 roku. Znany macedoński dziennikarz, publicysta, poeta,  autor scenariuszy telewizyjnych i wydawca. Autor kilku tomików poezji oraz prac badawczych m.in. "Ilindenski ustanak u Egejskoj Makedoniji"  „Skopski Jevreji” etc. Założyciel i redaktor wydawnictwa „Kitano”.