ŁOWCY NIEBA

(Komentarz szachowy)

Kiedyś
zapomniałem
szachownicę
na ławce 
w parku

Największa ilość figur
nie stała na swoim miejscu

Większość pionów
polegiwało w krzakach

Biały koń jadł z kontenera
a czarny szedł na pieszego

(Jeden motyl zlatywał na G6)

Armaty czasem dudniły w górach
(cieszę się że te detonacje
zdarzają się w kamieniołomie)

Zamiast z obłoków na niebie
łowcy nalewali z
jakichś dziwnych beczek

Królewne dawno temu otrzymały
wizę i prawdopodobnie są na urlopie
Króla od lat noszę w kieszeni
nie będzie matu u nas kiedy nie będziemy grać

Biografia/Biografija


Vladimir Martinovski (1974) pracuje jako asystent w katedrze ogólnej  i komparatywnej literatury na Wydziale Filologicznym „Blaže Koneski”- Skopje, Uniwersytet „Św. Cyryla i Metodego”. Studia ukończył i obronił pracę magisterską na tym samym wydziale, a od 2001 r. jest doktorantem na Paryskim Uniwersytecie, Nowa Sorbona. Jest członkiem Stowarzyszenia Komparatywnej Literatury w Macedonii, a także jest redaktorem macedońskiego haiku pisma „Mravka”. Opublikował ksiązki: Од слика до песна -macedońska współczesna poezja i sztuki plastyczne, Skopje, Magor 2003; Морска месечина - haiku i tanka, Skopje, Magor, 2003; Скриени песни - hajku, Skopje, Magor, 2005. Opublikowane przekłady: Анри Мишо, Во земјата на магијата, Skopje, Templum, 2004; Максанс Фермин, Sneg, Skopje, Ili-Ili, 2005. 


Владимир Мартиновски (1974) работи како асистент по предметите компаративни поетики на катедрата за општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет "Блаже Конески" - Скопје, Универзитет "Св. Кирил и Методиј". Дипломирал и магистрирал на истиот факултет а од 2001 година е докторант на Универзитетот Париз 3, Нова Сорбона. Член е на Друштвото за компаративна книжевност на Македонија. Член е на ИЦЛА/АИЛЦ и на ИСИЦОМ. Член е на редакцијата на македонскот хаику списание "Мравка". 
Објавени книги: Од слика до песна - интерференции меѓу македонската современа поезија и ликовните уметности, Скопје, Магор, 2003; Морска месечина - хаику и танка, Скопје, Магор, 2003; Скриени песни - хаику, Скопје, Магор, 2005. Објавени преводи: Анри Мишо, Во земјата на магијата, Скопје, Темплум, 2004; Максанс Фермин, Снег, Скопје, Или-или, 2005.