LOT

Mgła wisi znad miasta
jak schylona głowa Bogurodzicy
na dalekim fresku.

Ateny satelitarne rozmawiają
z aniołami
jaka będzie pogoda jutro:
bystra, bezpieczna, ważna
jak czerwone daty
w kalendarzu.

Ale kiedy noc złączy
cienie na ścianie,
ty się urwiesz z gałęzi
jak rzadki orzeł
z banknotu.

 

Biografia/Biografija

 

Nikola MadžirovNikola Madžirov (1973, Strumica) publikuje poezje, krótkie opowieści, eseje i przekłady w periodykach. Autor następujących tomików poezji: "Заклучени во градот" (1999 – nagroda za najlepszy debiut książkowy "Студентски збор"), "Некаде никаде" (1999 - nagroda "Ацо Караманов"), "Асфалт, но небо" (2003, haiku). Wybór pieśni "Во градот, некаде" został opublikowany w 2004 roku. Redaktor działu poetyckiego w elektronicznym piśmie artystyczno-kulturalnym "Блесок"  i jest macedońskim koordynatorem sieci literackiej „LitKon” . Uczestnik na większości zagranicznych i krajowych festiwalach literackich. Jego utwory były publikowane w kilku antologiach i zbiorach współczesnej poezji macedońskiej oraz przekładano je na kilkadziesiąt języków obcych. Był stypendystą „KulturKontakt” w Wiedniu 2005 r. i „Literatur Haus NÖ” w Krems, Austria, 2006 r.

Никола Маџиров (1973, Струмица) во периодиката објавувал поезија, краткираскази, есеи и преводи. Автор е на следните збирки поезија: "Заклучени во градот" (1999 - награда за најдобра дебитантска книга "Студентски збор"), "Некаде никаде" (1999 - награда "Ацо Караманов"), "Асфалт, но небо" (2003, хаику). Изборот песни "Во градот, некаде" е објавен 2004 година. Уредник е за поезија во електронското списание за уметност и култура "Блесок" и координатор на литерарната мрежа "LitKon" за Македонија. Учесник е на повеќе странски и домашни книжевни фестивали. Застапен е во неколку антологии и избори на современата македонска поезија. Преведуван е на десетина светски јазици. Бил стипендист на "KulturКontakt" во Виена 2005 год. и на "LiteraturHaus NÖ" во Кремс, Австрија, 2006 год.