„Nie tylko chwile” - to tytuł jedenastej już książki Haliny Ewy Olszewskiej, poetki, prozaiczki, publicystyki, laureatki kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów literackich ( niektóre w kat. międzynarodowych). Jej teksty literackie i publicystyczne zostały opublikowane w wielu antologiach, jak również w pismach ogólnopolskich, regionalnych i polonijnych a także w serwisach środowisk twórczych w Polsce i za granicą.


   Najnowsza książka pt. „Nie tylko chwile” składa się z czterech odrębnych gatunków literackich. W pierwszej części zatytułowanej „W blaskach i cieniach” znajduje się 50. wierszy. Miniatury literackie haiku w liczbie 90. stanowią część kolejną. Opowiadania znajdują się w rozdziale „Nie do zapomnienia”. Na końcu lirycznie satyrycznie, czyli „Pięćdziesiąt pięć rozmaitości”. Tematyka utworów różnorodna. Głównym punktem odniesienia w tej książce z poezją i prozą jest człowiek w kontekście życia, jego szczęście i dramaty, jego nadzieje i niepokoje.
Oprawę graficzną stanowią prace plastyczne Haliny Ewy Olszewskiej ( na okładce i na stronach tytułowych poszczególnych części).

   Niedawno ukazał się „Kalendarz Haiku na 2024 rok” . W kalendarzu zamieszczono haiku Haliny Ewy Olszewskiej wraz z wybranymi tekstami innych polskich autorów. Kalendarz z inicjatywy międzynarodowego mistrza haiku Krzysztofa Kokota i przy zaangażowaniu Polskiego Stowarzyszenia Haiku został wykonany przez wydawnictwo Kontekst w Poznaniu.

  W 2022 r. utwory haiku Haliny Ewy Olszewskiej zostały zaprezentowane w pracy dyplomowej studentki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, pod nazwą „Pejzaże malowane poezją”.

 

 Nie tylko chwile ksiazka Haliny Ewy Olszewskiej

JB Cookies