NA SVAKU TEMU


mislim da
ništa ne mislim
nemam riječi
jednom riječju
ne pazim
na sebe
u principu
imam principe i
ne biram tako
kako ide jer znam
da znam
da se ništa neće
stvarno dogoditi
valjda ako
STIH


Ne mogu se smjestiti u 1999. godinu
(nije skrojena prema mojim mjerama).
Demokracija liberalna je lijepa bajka,
a postmodernizam već jede
vlastiti rep.
Sad mislim o večeri,
iako mi se mlijeko još nije ohladilo.
I uopće nemam potrebu proklinjati.
Najzad valjda sam
previše ljubazan
i to me muči
na pragu novoga tisućljeća.


NEUTRALAN


usamljen
kao smijeh
bez ukusa
mirisa
volje
drugačiji od drugačijih
nezastupljen
bolno prazan
odvratan
istaknuti ignorant
treba reći
usamljen

 

NE


Nisam partija,
ni nikakva stvar,
koja pripada njoj.

Nemam glasa
kao nerođeno dijete
nesvijesno majčinog postupka.

Nisam izmirio račune
počinjenih nepravdi (tuđa ruka
neće ih izmilovati).

Ne želim umrijeti,
dok se pale ruže
(volim putovanja).