Zdrajca

I gdybym mógł biec
Bez zawahania
Bez odwracania się

I gdybym mógł spać
Bez oddychania
Bez snu

I gdybym mógł

Tyle tego
Gdybym chociaż mógł

Że powinno mnie nie być.