Nenad Šaponja

SŁYSZALNOŚĆ:
WIDZIALNA I NIEWIDZIALNA

Zmęczone oczy poszukują błyszczących oczu.
Błyszczące oczy poszukują mętnych oczu.

Przenikliwe oczy poszukują niewidzialnych oczu.
Niewidzialne oczy poszukują zdecydowanych oczu.

Zdecydowane oczy poszukują cichych słów.
Ciche słowa poszukują silnych oczu.

Mocne słowa poszukują prawdziwego głosu.
Prawdziwy głos poszukuje i jutra i nas.

GŁĘBIA NIEZROZUMIENIA

Różnica
pomiędzy wewnętrznym
a zewnętrznym mną
nie jest różnicą
pomiędzy tobą a mną.

MASKOWANIE
JEDNEJ KULECZKI

Cokolwiek powiem,
złe oko wchłonie do siebie.

Cokolwiek bym zrobił,
potoczy się z niego.

Złe oko,
zamaskowane w życie innych,
toczy się
poza moją duszą,
puka do powłoki
mojego ciała.

PEWNOŚCIĄ JEST TO BY MIEĆ DUSZĘ
GDZIEŚ POZA SOBĄ

Ukradł cię czas
od siebie i ode mnie.

Uczę się czekać,
na zaproszenia które nie przyjdą.

Otworzyłem ranę,
żeby ją mieć na zawsze.

Uwierzyłem,
że istniejesz.

A czy było,
to co minęło,
nawet się nie pytałem.

Oparzyłem się,
o cudzą historię
o złudzenie,

otworzyłem ranę która nie zarasta.

 

Nenad Šaponja (1964, Nowy Sad), poeta, eseista, krytyk literacki, którego wiersze są rozpoznawalny we współczesnej poezji serbskiej ze względu na stylistyczną doskonałość, hermetyczność i ostrość spostrzeżenia metafizyczne. Na polu krytyki literackiej promuje postmodernistyczną poetykę m.in. ideosynkratyczne podejście do interpretacji dzieł literackich, które zakłada życie w literatura.
Przez około dziesięć lat był krytykiem Polityki, a w 2002 roku założył wydawnictwo Agora, dziś jeden z najwybitniejszych serbskich wydawców, zajmujący w tej dziedzinie wyjątkowe miejsce dzięki szerokim zainteresowaniom i wyborem jakości.
Tomiki poezji: Gioconda (1990), Odbicia sztuczki (1993), Oczywistość (1996), Morze (1998), Cztery wiersze (2000, 2001), Słodka śmierć (2012), Czy istnieje dotyk twojej duszy? (2014), Patrzę zatem nie jestem (2017), Schodzę w ciszę ciężaru rzuconej kostki (2019), Psychologia grawitacji (2023).
Księga esejów i krytyki. Wątpliwości Baedekera (1997), Autobiografia czytania (1999), Doświadczenie pisarskie,
(2001, 2002). Książka podróżnicza: Po Brukseli prosto jest przechadzać się (2018, 2019, 2022).
Przetłumaczone książki: Czy istnieje dotyk Twojej duszy? - w języku macedońskim; Słodka śmierć - po rumuńsku, hiszpańsku i słowackiemu; Patrzę, więc nie jestem - po słowacku, hiszpańsku i azerbejdżańsku; Po Brukseli prosto jest przechadzać się w angielskim, macedońskim i arabskim.
Poezję Nenada Šaponji przekładano na języki: angielski, hiszpański, włoski, węgierski, francuski,macedoński, polski, słowacki, rumuński, albański i azerbejdżański.
Opracował także kilka wybranych antologii: Antologię nowowsadzkich współczesnych opowieści (2000),
Antologia dawnych nowosadzkich opowieści (2003), Oświeceniowa antologia opowiadań kryminalnych (2003), Pavle Ugrinov (w wydaniu Dziesięć wieków literatury serbskiej, 2013), Nowe opowieści Nowego Sadu (2018), The New Story of Novi Sad (2022).
Został uhonorowany następującymi nagrodami: „Nagrodą Branko” za książkę Gioconda, „Nagrodą Oświecenia” za książkę Wątpliwości Baedekera , nagrodą „Miroslav Mika Antić” za książkę Patrzę, więc nie jestem, nagrodą, „Moma Dimić” za książkę Po Brukseli prosto jest przechadzać się nagrodami „Pióro Kočicia” i „Teodory Pavlović” za książkę Psychologia grawitacji i nagrodą literacką „Milan Bogdanović” za krytykę literacką, a także „Listopadową Statuetką Miasta Nowego Sadu”.