Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogólnopolski konkurs poetycki im. ks. Jana Twardowskiego

PLAKAT POETYCKI1 02

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. ks. Jana Twardowskiego


Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie wraz z Filią Biblioteki Gminnej w Chotomowie.

Konkursowi patronuje:

Wójt Gminy Jabłonna,
Stowarzyszenie Promocji Polskiej Twórczości
i Polski Związek Bibliotek

 

 

1. Cele i założenia programowe konkursu:


a. Popularyzacja twórczości literackiej,
b. Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
c. Rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród dzieci i młodzieży,
d. Wyłowienie talentów literackich,
e. Motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
f. Spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia literackiego,
g. Promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w lokalnej prasie.


2. Adresaci konkursu:


a. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń (wiekowych, terytorialnych itp.),
b. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: dzieci, młodzież i dorośli.


3. Zasady uczestnictwa:


a. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora wierszy dotąd niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach a także nie publikowanych w sieci Internet,
b. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 5 utworów,
c. Utwór w 4 egzemplarzach, należy opatrzyć godłem (pseudonimem), do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty email).


4. Termin składania prac:


a. Prace należy składać od 15 lutego 2015 r., do 15 maja 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej, bądź przesyłać na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego,
05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 102 (z dopiskiem „Konkurs Poetycki”)
5. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji.
6. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.
7. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz dojazdu na finał konkursu pokrywają uczestnicy.
8. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe (dzieci i młodzież) oraz finansowe (dorośli), ufundowane przez Organizatora i ewentualnych sponsorów.
9. O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub pisemnie. Protokół z posiedzenia Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biblioteki oraz Urzędu Gminy Jabłonna.
10. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 022/782-48-91 lub pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje