Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

REGULAMIN VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. Feliksa Raka

W 2012 roku przypada 109 rocznica urodzin i 20 rocznica śmierci znanego poety i działacza ludowego Feliksa Raka z Borowca (zm. 17 lipca 1992 r.), autora setek wierszy, zebranych dotychczas w trzech tomikach – Śpiewam wsi mojej (1976), Idę do was po słowa otuchy (1987), W środku życia (2004), wspomnień obozowych Krematoria i róże (1971), zarysu monograficznego Krasocin wczoraj i dziś 1325-1975 (1991), utworu folklorystycznego Krasockie wesele (1990), poematu Pięć lat ciernistej drogi (2005). Wiele wierszy tegoż autora pozostało jeszcze nie opublikowanych.
Feliks Rak był członkiem Związku Literatów Polskich, założycielem Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Kieleckiej, działał we Włoszczowskim Towarzystwie Krzewienia Kultury.

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i osoby dorosłe z terenu całej Polski.
3. Konkurs trwa od 1 czerwca do 30 września 2012 r.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech własnych wierszy, nigdzie dotąd niepublikowanych ani nienagrodzonych w innych konkursach, w 5 egz., opatrzonych godłem (pseudonimem), w terminie do 30 września 2012r. na adres :
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie ul. Wyzwolenia 6, 29– 105 Krasocin (tel. 041/3917017) z dopiskiem: VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliks Raka i zaznaczeniem kategorii uczestnictwa: szkoła podstawowa (klasa/wiek), gimnazjalna, średnia, osoby dorosłe. Wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy.
5. Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem), dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu; w przypadku uczniów – pełną nazwę szkoły, klasę/wiek, numer telefonu).
6. Tematyka i forma wierszy dowolna. Preferowane będą wiersze o akcentach regionalnych.
7. Wiersze oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu. W jej skład wejdą nauczyciele języka polskiego z różnych szkół, historycy literatury, publicyści, literaci.
8. Autor nagrodzonego wiersza zobowiązany jest do publicznego odczytania w dniu ogłoszenia wyników konkursu, tj. 20 października 2012 r. (sobota, godz. 10.00).
9. Przewidywane są nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.
10. Organizator nie zwraca tekstów zgłoszonych na konkurs.
11. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży ani noclegów osobom zakwalifikowanym do finału, ani też pozostałym uczestnikom konkursu. Na ewentualne listy (pisma, zapytania) odpowie tym autorom, którzy załączą kopertę ze znaczkiem pocztowym i adresem zwrotnym.
12. Komunikat jury o wynikach konkursu zostanie przesłany do mediów, m.in. ,,Echa Dnia" i Polskiego Radia Kielce.
13. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych rozdziału nagród i interpretacji regulaminu konkursu należy do organizatora konkursu w porozumieniu z przewodniczącym jury.
14. Na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu organizator zaprasza wszystkich uczestników, opiekunów oraz miłośników poezji.
15. Podsumowanie konkursu odbędzie się 20 października 2012 r. (sobota), godz. 10.00, w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie, ul. Floriańska 1.
16. Nie przewiduje się dodatkowych ogłoszeń o terminie uroczystości.
17. Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie.

Dodatkowe informacje