Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Iwaniuk Weronika (Вероника Ивaнюк) - Szachy, Polska (Шахи, Польша) - wybrane przekłady na język rosyjski.

***
Grzegorzowi M. za wspaniałą pracę
i subtelne możliwości     
     

po co budzić nowy dzień
jeśli nie różni się od poprzedniego

po co wstawać
wiedząc że nigdzie nie dojdziemy
pytać siebie dlaczego (?)
nie znając odpowiedzi

jak znaleźć sens w czymś
co go nie ma
a może jest tylko nie chce być z tobą

po co myć twarz słoną wodą
łzy nie pomogą zapomnieć
siebie

„być albo nie być”
jeśli być to dla kogo (?)***
Гжегожу М. за прекрасную работу
и деликатные возможности


зачем будить новый день
если не отличается от предыдущего

зачем вставать
зная что никуда не дойдём
спрашивать себя почему (?)
не зная ответа

как найти смысл  в чем-то
что его не имеет
а может есть только не хочет быть с тобой

зачем умывать лицо соленой водой
слёзы не помогут забыть
себя

«быть или не быть»
если быть то для кого (?)***
szalony taniec drzew
w rytm wiatru i deszczu
świszcze dudni i wzdycha
świat bez wstydu nagi bandyta
porusza zmysły rozpieszcza
swym dostojnym wierszem
dopuszcza się szaleństwa
ucichł
na chwilę zamilkł
zniknął gdzieś za chmurą rymu
by powstać znowu
ze zdwojona siłą
nieprzeciętności
cały las zatrząsł się ze zdziwienia
wiatr zapłakał woda wezbrała
i wylała z koryta rzeki wszystkie łzy

skąd schodzi ta muzyka (?)
kto gra ten koncert (?)          
jakiś talent płacze (?)
nie szukam odpowiedzi
pewnych zjawisk nie sposób wytłumaczyć
dokąd iść dalej mam
gdy wiatr


***
Безумный деревьев танец
в ритм ветра и дождя
свистит барабанит вздыхает
мир без стыда нагой бандит
движет страстями балует
своим достойным стихотворением
совершаются безумства

утих
на минуту замолк
исчез где-то за тучей рифмы
чтобы возникнуть вновь
с удвоенной силой
незаурядности
лес задрожал от удивления
ветер заплакал вода поднялась
и вылила из речного русла все слёзы

откуда исходит эта музыка (?)
кто играет этот концерт (?)
плачет какой-то талант (?)
не ищу ответа
неких явлений невозможно объяснить
куда я дальше должна идти
когда ветер
***
kobieta traci przytomność
tylko na chwilę
i nie chcąc ciebie martwić
wstaje jakby nigdy nic

jedyne co się może zdarzyć
w tym międzyczasie
między wstaniem a niebytem
to puszczenie oczka na kolanie

tak kobieta może puścić
kolanem oko

kobieta traci przytomność
gdy ma na to ochotę
odsłania wtedy centymetr szyi
albo trochę więcej
rozchyla wargi jak ryba
i wszystko wiadomo
choć nie wypadło z ust nawet słowo

kobieta gdy traci przytomność
nie lubi się tłumaczyć
wtedy nie musi
nikt nie pyta
nie może

tylko ona
ledwo ocierając się o jawę
milczy że kocha***
женщина падает в обморок
только на миг
и не желая тебя огорчать
встает как ни в чем не бывало

единственное что может случиться
в этом промежутке
между вставанием и небытием
это коленный флирт  

да женщина может
подмигнуть коленкой                                                                                               

женщина падает в обморок
когда захочет
обнажает тогда сантиметр шеи
или немного больше
приоткрывает рот как рыба
и всё понятно
хоть не проронила ни слова

женщина когда падает в обморок
не любит оправдываться
тогда не обязана
никто не спросит
не может

только она
едва приходя в себя
молчит потому что любит


trzy cnoty boskie

na początku był Chaos
potem Ogień
praojciec wszystkich żywiołów
stworzył Słowo.
niesforne dziecko poczęło mnożyć znaczenia
aż spłodzilo Noc

w Nocy zawarło się wszystko pozostałe
i następne
była nieskonczenie doskonałym tworem
wraz z Dniem wyłoniła Oczekiwanie
odchodziła i wracała o tej samej porze
by go spotkać.

rytual jednak nie przynosił owoców
w czerni skupiła Spokój i Ciszę
potomstwo pełni Księżyca

kusiła
aż nastąpił Dzień.
tajemnicze załamanie czasu nieba
punkt odniesienia do wszystkiego
co nastąpiło potem

narodziły się trzy siostry boskiego pochodzenia ...
Wiara Nadzieja Miłośćтри божественные добродетели

вначале был Хаос
затем Огонь
праотец всех стихий
создал Слово.
непослушный ребенок начал множить значенья
пока не произвел на свет Ночь

в Ночи заключалось все остальное
и последующее
была исключительно совершенным твореньем
вместе с Днем породила Ожидание
уходила и возвращалась в то самое время
чтобы его встретить.

ритуал однако не приносил плодов
в темноте соединила Покой и Тишину
потомство полной Луны

искушала
пока не наступил День.
таинственное преломление небесного времени
точка отсчета всего
что наступило потом

родились три сестры божественного происхождения …
Вера Надежда Любовь
***
ktoś powiedział że każdy człowiek jest
małym światem
zaczęłam więc szukać bramy w ludziach
znalazłam furtkę ale klucz był o wiele dalej
ludzie nauczyli mnie czuć
funkcjonować emocjonalnie
wreszcie kochać

wtedy zrozumiałam że klucz jest w nas
we mnie w moim sercu i umyśle
mój klucz
mój strych
kilka zakurzonych lat opowieści czasu

przez tyle lat szukałam swojego miejsca na ziemi
nieśmiertelnego ponadczasowego
nieograniczonego w swej nieskończoności

i znalazłam go

w poezji***
кто-то сказал что каждый человек это
малый мир
итак я начала искать в людях ворота
нашла калитку но ключ был гораздо дальше
люди научили меня чувствовать
действовать эмоционально
наконец любить

тогда поняла я что ключ в нас
во мне в моем сердце и разуме
мой ключ
мой чердак
несколько запыленных лет повести времени

столько лет искала свое место на земле
бессмертное вневременное
не ограниченное в своей бесконечности

и   нашла его

в поэзии***
kiedy ogień pokochał wodę
caly świat się schował
pod kopułą strachu
przed tym że nie zmieści
swych ust w żadnym słowie
i już nic nie powie

już
nic nie pojmie
gdy woda oblała go
błękitnym spojrzeniem
jezior i wodospadów

zgasł wbrew swej naturze
w poddaniu
którego niejeden płomień
by mu pozazdrościł***
когда огонь полюбил воду
весь мир спрятался
под купол страха
от того что не уместит
своих уст ни в одном слове
и уже ничего не скажет

уже
ничего не поймет
когда вода облила его
голубым взглядом
озер и водопадов

погас вопреки своей природе
в смирении
которому позавидовало бы
ни одно пламя***
nieboskłon chyli czoła
szlifując ziemię
ziemia czerń zrenic
rozszerza ze zdziwienia
mocząc spójrzenia w deszczu
tаki prezent
gwiazdki już nie dał

***
небосклон преклоняет головы
шлифуя землю
земля чернь зрачков
расширяет от удивления
дождем увлажняя взгляды
такой подарок
уж звездочку не дал


***
dzień mruży powieki
budzą się ulice
lampy na chodnikach
nocne marki
które potrzebują światła
stoją pod ich kapturami
dzień się dzisiaj nie popisał
zgasł jak wypalony umysł
jak zapalka stracił głowę
w mgnieniu oka

***
день жмурит глаза
пробуждаются улицы
фонари на тротуарах
ночные марки
которые требуют света
стоят под копюшонами
сегодня день сплоховал
погас как сгоревший разум
как спичка голову потерял
в мгновение ока


Tłum. na język rosyjski:

Tatiana Nałobina (Brześć, Białoruś)
Grzegorz Michałowski (Biała Podlaska)

Dodatkowe informacje