(Wiersz urodzinowy dla Olgi....)


I DZIŚ W NOCY…
I dziś w nocy wszedłeś do moich snów
Do poranku wczesnego na palcach
Chyliłeś gwiazdy morza
I dziś w nocy dojrzewała zorza
Na rękach mojej dłoni
Budzeniem, z zaspanego dnia
Tkałeś błękitną ciszę
I kładłeś na powieki rosę
Dziś w nocy kochałeś mnie poprzez słowa
Zawinąłeś mnie w światło, bosą
I modlitwę mi podarowałeś, dziś w nocy
I myłeś mi policzek, myłeś
Żeby gdzieś nie zabłądził

 

ODA DO OJCZYZNY

Tylko łzą mogę cię obmyć
czubkami palców dotyka cię zorza
cała cię całą mam
zawdzięczam Bogu
Ojczyzno
piękniejsza i bardziej błękitna
niż wszystkie morza świata

Cała swoją istotą cię pieszczę
w zanadrzu chowam
perły twoje senne 
drżącą ręką
we wspomnieniach dotykam
i śpiewam ci po cichutku
ciągle lulajże 

ŚNIJ MI, ŚNIJ
Śnij mi, śnij mi, śnij
Księżyc po cichutku budzi się
A drobny deszczyk ciepło daje
Wiatrom jak niewiasta ulega
I w nocy, na sklepieniu trwa
Kwiecista fala pieni się
A gwiazda migocze w cieniu

Jak srebro na otwartym morzu
I chowa się za nagimi skałami gór
Kładzie na dywanie pokoju
Kto to pieszczotliwie mówi, kto to gra
Hej echem ciemność ubierz
Powoli płyń przez czas
A mara pod miękkim wodospadem, czeka

 

Biografia/Biografija

VESNA MICULINIĆ PREŠNJAKVESNA MICULINIĆ PREŠNJAK, urodzona w 1951 roku w Zastenicach koło Grobnika (Chorwacja). Ukończyła prawo i psychologię. Kształciła uczniów i studentów oraz kadry budownictwa.

Członkini Stowarzyszenia Literatów Chorwackich,, Matica Hrvatska, Katedry Dialektu Czakawskiego „Ivan Matetić Ronjgov”, Katedry czakawskiego zgromadzenia w Grobnišćinu, a także wielu stowarzyszeń humanitarnych. Pisze w dialekcie Gromnickiej czakawicy i w standardowym języku chorwackim.

Opublikowała tomiki wierszy: Dar, 1996, Z mój’ga kaštela, 1997, Radost probuđena srca, 1998, Oko čeznje 200, Tišina srca, który został opublikowany w bibliofilskim wydaniu odciśnięty na tkaninie w alfabecie głagolickim i łacińskim, Luč u tmini, 2004, Kap zore, 2005, i pierwszy tomik dla dzieci Zaljubljena stonoga, 2005. W tym samym roku wydała reedycję pierwszych sześciu tomików pod tytułem: Njazlo duše, Čez sanje, Kolijevka nade, Šapat vjetra, Dodir sjete i Sjeme snova. W 2006 roku opublikowała zbiór wierszy miłosnych Modri san, a także zbiór wierszy Va dihu pisanym w dialekcie czakawskim Grobnika.Publikowała w antologiach „Grobnički pisci XX. stoljeća” (Grobnik, 

1994). Jej utwory umieszczono w „Antologiji hrvatske znanstveno-fantastične priče” (Rijeka, 2005),  a także w zbiorze poezji „Domaća rič” (Zadar, 2003) i „Hod se nastavlja” (Marija Bistrica, 2004).

Wiersze publikuje w czasopismach „Svijetlo”, „Zadarska smotra”, 
‘"Književna Rijeka”, „La Battana”, „Dometi”, „Hrvatska misao”, „Osvit”, 
„Sapho”
, a także w audycjach radiowych. Wiele jej wiersze umuzyczniono 
dla festiwalów dziecka oraz dla klap*.

Jako gość zaproszony uczestniczyła na międzynarodowym festiwalu poezji „Racinovi susreti” Veles- Macedonia (2005); na Europejskim festiwalu poezji, zorganizowanym przez UNESCO-„Twórczość kobiet Medyteranu i 
Czarnego morza”
z tematem „Zwyczaje i dziedzictwo narodu” w mieście Tesalonika –Solun -Grecja (2006); na międzynarodowym festiwalu poezji „Melničke večeri”, Melnik, Bułgaria- prezentując swoją poezję i książkę „Tišina srca” pisaną alfabetem głagolickim i łacińskim, drukowana na tkaninie, a także zdobyła nagrodę za całokształt twórczości „Irin Pirin” (2006); uczestniczyła na międzynarodowej literackiej manifestacji „Ditet e naimit”, Tetovo, Macedonia (2006).

Jej utwory przekładano na języki: włoski, angielski, macedoński, 
bułgarski, japoński i albański. 

*chorwackie zespoły ludowe z obszaru nadmorskiego

VESNA MICULINIĆ PREŠNJAK, rođena je u Zastenicama kod Grobnika 1951. godine. Završila je studij prava i psihologije. Radila je na izobrazbi kadrova učenika i studenata u građevini.

Članica je Društva hrvatskih književnika, Matice hrvatske, Čakavske katedre »Ivan Matetić Ronjgov«, Katedre čakavskog sabora za Grobnišćinu, te mnogih humanitarnih udruga. Piše na grobničkoj čakavštini i standardnom hrvatskom jeziku.
Objavila je pjesničke zbirke: Dari, 1996., Z moj’ga kaštela, 1997., Radost probuđena srca, 1998., Oko čežnje, 2000., Tišina srca, 2004., koja je objavljena iste godine i u bibliofilskom izdanju otisnutom na tkanini na glagoljici i latinici, Luč u tmini, 2004., Kap zore, 2005. i prvu zbirku pjesama za djecu Zaljubljena stonoga, 2005. Iste godine objavila je i reizdanje prvih šest pjesničkih zbirki pod novim naslovima: Njazlo duše, Čez sanje, Kolijevka nade, Šapat vjetra, Dodir sjete i Sjeme snova. 2006. godine objavljena joj je zbirka ljubavnih pjesama Modri san te zbirka pjesama Va dihu pisana na grobničkoj čakavici.

Zastupljena je u knjizi »Grobnički pisci XX. stoljeća« (Grobnik, 1994.). Uvrštena u «Antologiju hrvatske znanstveno - fantastične priče« (Rijeka, 2005.), te zbornike poezije »Domaća rič« (Zadar, 2003.) i »Hod se nastavlja« (Marija Bistrica, 2004.)

Pjesme objavljuje u časopisima »Svjetlo«, »Zadarska smotra«, »Književna Rijeka«, »La Battana«, »Dometi«, »Hrvatska misao«, »Osvit«, »Sapho« te u radio emisijama. Mnoge su joj pjesme uglazbljene za dječje festivale i klape.

Na poziv sudjelovala na internacionalnom festivalu poezije "Racinovi susreti" Veles - Makedonija (2005.); na poziv sudjelovala na Europskom festivalu poezije, preko organizacije Unesco - "Stvaralaštvo žena Mediterana i Crnog mora" sa temom "Običaji i nasljeđe naroda" u gradu Tesalonika – Solun – Grčka (2006.); na poziv, na internacionalnom festivalu poezije "Melničke večeri", Melnik, Bugarska – predstavljajući se poezijom i knjigom "Tišina srca" pisanu glagoljicom i latiničnim pismom, tiskanu na tkanini,  te osvojila specijalnu nagradu za stvaralaštvo "Irin Pirin" (2006.); sudjelovala na Internacionalnoj literarnoj manifestaciji «Ditet e naimit», Tetovo, Makedonija (2006.) .

Prevođena na talijanski, engleski, makedonski, bugarski, japanski i albanski jezik.  

VESNA MICULINIĆ PREŠNJAK -ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI