HAIKU

Grudzień.
Stary jeleń żuje
z ręki gajowego.

Poranek zimowy.
Przechodzących obserwują
mali pacjenci.

Srebrzyste pióro.
Jak paznokcie
ofiarodawcy.

Wgłębiona poduszka
Ponure myśli.
W zamglonym poranku.

Choć nie ma
ślady w śniegu, otwieram
skrzynkę pocztową.

 

Biografia/Biografija

zarko Žarko Milenić- urodzony w 1961 roku w Brčko (Bośnia i Hercegowina), gdzie ukończył szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące oraz szkołę podstawowego wykształcenia muzycznego. W 1987 r. ukończył Wyższą szkołę ekonomiczną w Belgradzie. Wykonywał pracę fizyczne, pracował jako handlarz, dziennikarz oraz ekonomista. Jest zawodowy literata oraz tłumacz. Tłumaczy z angielskiego, rosyjskiego, macedońskiego oraz bułgarskiego języka. Publikuje dramaty, prozę, poezję, także krytykę literacką oraz teatralną w wielu pismach oraz czasopismach, a także w audycjach radiowych w Chorwacji, Słowenii oraz w Niemczech. Jest redaktorem, recenzentem oraz autorem przedmów wielu książek. Jego utwory tłumaczono na języki: słoweński, macedoński, bułgarski, angielski, francuski, grecki oraz albański język. Nagradzany za poezję, opowiadania oraz eseje. Członek Stowarzyszenia Chorwackich Literatów, Stowarzyszenia pisarzy Bośni i Hercegowiny, Chorwackiej wspólnoty samodzielnych artystów, Chorwackiego stowarzyszenia dramaturgów          i innych.

Žarko Milenić, rođen 1961. godine u Brčkom, Bosna i Hercegovina, gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i školu za osnovno muzičko obrazovanje. Diplomirao 1987. godine na Višoj ekonomskoj školi u Beogradu. Radio kao fizički radnik, trgovac, novinar i ekonomist. Profesionalni je književnik i prevoditelj. Prevodi s engleskog, ruskog, makedonskog i bugarskog jezika. Objavljuje drame, prozu, poeziju te književnu i kazališnu kritiku u nizu listova i časopisa te u radio emisijama u Hrvatskoj, Sloveniji i Njemačkoj. Urednik je, recenzent i autor pogovora niza knjiga. Prevođen je na slovenski, makedonski, bugarski, engleski, francuski, grčki i albanski jezik. Nagrađivan je za pjesme, priče i eseje. Član je Društva hrvatskih književnika, Društva pisaca B i H, Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, Hrvatskog društva dramskih umjetnika i drugih.