transwersalny

Czuję niewidzialnych aniołów podczas gdy ciągną cienie poprzez łąki
i rozprzestrzeniają zmysłowo cudowny wieczór.
Zasłona  miękkiej ciemności przykrywa spowiedź dnia.
Szczęście jest niedotykalne, realizowane poprzez emocje
zjednoczone w topiących się zamiarach i pragnieniach,
odporne na przeszłość i bez pytań przyszłość.

Dziś chodziłem bez nich
poprzez transwersalne fale wnętrza
stopiony z powodami perfekcji chwili
Teraz w ciągłości.

W przerwanej gadce kroków,
stopa zamilczała na mchu
puściwszy w ruch vakuum 
Zabrałem światłość wysokości
gdy się krzepiła na powierzchni wody
i czule trzymając ją  dłonią z fotonów
zabrałem ją poprzez siebie do ziemi.
I staliśmy się Jednością.
Nie bój się Boga. Nie bój się Siebie w pulsowaniu istnienia.

 

Biografia/Biografija

 

Eugenio Fočić Eugenio Fočić, urodzony w 1973 roku w Zagrzebiu, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Najlepszy rzeźbiarz i parkieciarz między poetami, a także najlepszy poeta między budowlańcami. Człowiek z tysiącami zawodów i z tysiącami zapytań. Wiersze publikował w czasopiśmie RE, zbiorze Erato 2004 (Zagrzeb 2004), w Zelenom Konju. Opowiadania publikował w czasopismach: Urbani vračevi, w zbiorze Najkraće priče 2004 (Belgrad, 2005), Večernji list, Novi Varaždinec, a także w Internecie www.knjigomat.com. Jego pokrewne blogi to: slikovnica.mojblog.hr i slovojed.bloger.hr.   

Eugenio Fočić je rođen 1973. godine u Zagrebu gdje živi i radi. Najbolji klesar i parketar među pjesnicima kao i najbolji pjesnik među građevincima. Čovjek s tisuću zanimanja i tisuću pitanja. Pjesme objavio u: časopisu RE, zbirci Erato 2004 (Zagreb, 2004), i u Zelenom konju.Priče objavio u časopisima: Urbani vračevi; zbirci Najkraće priče 2004 (Beograd, 2005),Večernjem listu, Novi Varaždinec, a možete ga naći i na www.knjigomat.com. Matični blogovi su mu slikovnica.mojblog.hr i slovojed.bloger.hr