Sens

Człowieku, przeżyj błyszczące
strzały:
z czystym sercem utul lilie
białe

rozum ucztą rysuje naturalnie
siłę woli,
nicość wymazuje złe
wtłoczenie.

Czy byłybyśmy cudem nieba lub okruchem
rdzy
jednakowo jest nam potrzebne obce
miłosierdzie

ponieważ nieme ości mijającej 
chwili
łuk miłości przezwycięża żylastością 
derenia.

 

Biografia/Biografija

 

Đoni Božić

Đoni Božić- urodzony w 1960 r. w Zadarze (Chorwacja). Mieszka w Rijece. Publikował tomiki i książki prozy. Aktywnie uczestniczy w literacko artystycznych manifestacjach. Był członkiem Rijeckiego literacko naukowego stowarzyszenia (1989-93) a przez rok, dokładnie w 1992 r. prezesem tego stowarzyszenia. Uczestnik w wojny domowej w Chorwacji od 1991-1995. Jest redaktorem kilku  tomików poezji.

Đoni Božić-rođen 1960. u Zadru. žIvi u Rijeci. Objavljuje knjige poezije i proze. Aktivno sudjeluje u književno umjetničkim manifestacijama. Bio je član Riječkog književnog znavstvenog društva (1989.-1993.), a godinu dana, točnije 1992. i presjednik tog društva. Bio je sudionik Domovinskog rata (1991.-1995.). Urednik je nekolicine knjiga poezije.