ŚLEDŹ MNIE

kiedy zmęczenie przejmie władze nad
wojownikami
a bieda wypuści pazury
i zgnilizna popłynie ulicami
kiedy złowrogi wiatr zaniesie dusze
a ciemny obłok przykryje miasto
kiedy ostatni pasikonik zagłuszy śpiew
a zgasi się śmiech -w oczach ogień

śledź mnie

mocniejszą siłą od codzienności
prawdą bolesną bez osądu
poprzez ciernie żądlące biedniejszych
poprzez martwych którzy mówić nie umieją
poprzez pouczenie zawsze powtarzające się
poprzez niedbalstwo grzesznych i nierozsądnych

o, śledź mnie

sercem z własnej światłości
kiedy i słońce się zmęczy
a głosy świata poklękają

Ty, śledź mnie
kiedy wszyscy zrezygnują!

 

Biografia/Biografija


Silvija Benković Peratova

Silvija Benković Peratova, urodzona 29.kwietnia 1964 r. w Zagrzebiu. Mieszka w Rijece. Nauczycielka plastyki, pracuje jako pedagog plastyki w Szkole Podstawowej „Kozala” w Rijece.

Inauguruje wystawy plastyczne z rijeckimi malarzami i rzeźbiarzami, a także prowadzi wieczory literackie, spotkania, trybuny. Od 2000 r. jest członkiem DHK w Rijece, a od 2003. redaktor działu poezji czasopisma „Književna Rijeka”. Pomysłodawca i prowadzący „Spotkania młodych poetów i pisarzy” w Rijece, które odbywają się co roku w Dniu Świętego Vida (w czerwcu).

Oprócz pracy pedagogicznej i literackiej, aktywnie zajmuje się malarstwem, wystawiała na wielu wystawach zbiorowych oraz na 12 indywidualnych. Także zainicjowała i zorganizowała wiele humanitarnych akcji oraz  malarskich kolonii.

Jej publikacje książkowe: „Mali meliki ljudi”, poezja 1995 r.; „Zlatak”, poezja dla dzieci 1997., „Jedro ljubavi”, poezja 2000; „Slast pelina”, powieść 2004; „Teta”, zbiór opowiadań w senjskim dialekcie czakawskim 2004, „Boja istine”, zbiór poezji 2006 r. Obecnie w druku znajdują się jej dwie książki dla dzieci.

 

Silvija Benković Peratova , rođena 29. travnja 1964. godine u Zagrebu. Živi u Rijeci. Profesorica likovnih umjetnosti, a radi kao likovni pedagog u OŠ «Kozala» u Rijeci.

Otvara likovne izložbe riječkim slikarima i kiparima te vodi književne večeri, susrete, tribune. Od 2000. godine je članica DHK u Rijeci, a od 2003. urednica poezije u časopisa «Književna Rijeka». Idejni pokretač i voditelj jedinstvenih “Susreta mladih pjesnika i pisaca” u Rijeci koji se tradicionalno događaju svake godine u Danima Svetoga Vida (mjesec lipanj). 

Osim pedagoškog i književnog rada, aktivno se bavi i slikarstvom, te je izlagala kroz niz skupnih i 12 samostalnih izložbi. Također je pokrenula i organizirala nekolicinu humanitarnih slikarskih kolonoija i akcija. 

Objavljene knjige: «Mali veliki ljudi», poezija 1995; «Zlatak», poezija za djecu 1997; «Jedro ljubavi», poezija 2000; «Slast pelina», roman 2004; «Teta», zbirka pripovjedaka na senjskoj čakavštini 2004; «Boja istine», zbirka poezije 2006. U tisku su dvije knjige za djecu.