DNK

(1) Ненад Шапоња - Врати се, јер у повратку се постоји - YouTube 

  

Ненад Шапоња - Коцка

 

https://www.youtube.com/watch?v=m43k3AL4Y-I

 

 Nenad Šaponja (1964, Novi Sad, Serbia), poeta, eseista, krytyk literacki. Pracował jako krytyk w serbskiej „Polityce”. W 2002 roku założył wydawnictwo Agora, dziś jedno z ważniejszych serbskich wydawnictw. Jego wiersze przekładano na języki: angielski, hiszpański, włoski, rosyjski, węgierski, francuski, macedoński, polski, słowacki, rumuński, albański i azerbejdżański. Wydał wiele tomów poezji i esejów. Autor wielu ważnych nagród literackich. 

 Ненад Шапоња (1964, Нови Сад, Србија), песник, есејиста, књижевни критичар. Радио је као критичар у српској „Политици”. 2002. године основао је издавачку кућу Агора, данас једну од најзначајнијих српских издавачких кућа. Песме су му превођене на следеће језике: енглески, шпански, италијански, руски, мађарски, француски, македонски, пољски, словачки, румунски, албански и азербејџански. Објавио је много томова поезије и есеја. Аутор многих значајних књижевних награда.
 Nenad Šaponja (1964, Novi Sad, Srbija), pesnik, esejista, književni kritičar. Radio je kao kritičar u srpskoj „Politici”. 2002. godine osnovao je izdavačku kuću Agora, danas jednu od najznačajnijih srpskih izdavačkih kuća. Pesme su mu prevođene na sledeće jezike: engleski, španski, italijanski, ruski, mađarski, francuski, makedonski, poljski, slovački, rumunski, albanski i azerbejdžanski. Objavio je mnogo tomova poezije i eseja. Autor mnogih značajnih književnih nagrada.

 Nenad Šaponja (1964, Novi Sad, Serbia), Poet, essayist, literary critic. He worked as a critic in the Serbian "Polityka". In 2002, he founded the publishing house Agora, today one of the most important Serbian publishing houses. His poems have been translated into English, Spanish, Italian, Russian, Hungarian, French, Macedonian, Polish, Slovak, Romanian, Albanian and Azerbaijani. He has published numerous volumes of poetry and essays. Author of many important literary prizes.

 

 

POWRÓĆ:

BO ISTNIEJE SIĘ W POWROCIE

 

Łatwo, ale złośliwie

zdarza się wszystko to czego nie chcemy.

 

Zgryźliwie i przejrzyście,

wpatrzony jestem

w samo osadzenie,

w pomyłkę pomiędzy tobą a mną.

 

Śledzę najgłębszą ciszę

po której chodzisz.

 

Śledzę nieuchwyconą

i trwałą tymczasowość.

 

Regularnie mierzę

trwanie wydarzeń

po ich zdarzeniu się.

 

Namacam kropkę

w której przesuwają się rzeczy.

 

Nieopowiadalności moja,

nieostrożna,

będę cię pytał, gdzie jestem,

i gdzie byłem.

 

Ponieważ, zrobiłem wszystko

by odkryć nic,

a nic ukrywało

mnie przede mną.

 

Z języka serbskiego przełożyła: Olga Lalić-Krowicka

....

 

KOSTKA

 

Opowiem ci historię

w którą nie uwierzysz,

bo nie będziesz w niej marzyć.

 

Otworzę ci drzwi

poza twoim spojrzeniem,

pośrodku uśmiechu

do świata którego nie ma.

 

Zakupię ci przestrzeń

ze względu na problem

urodzonego omyłkowo,

w wyobraźni,

w pewności upadku.

 

Powiążę nieobecne

z tym czym jesteś

bezpieczna

w nadziei obrazu.

 

Rozminuję niepewność

którą się bronisz

przed uderzeniem zła.

 

  

Przekład z języka serbskiego:

Olga Lalić-Krowicka

....