U ovogodišnjem (2019.) naučnom časopisu "Ljetopis" koji izdaje Srpsko Kulturno Društvo "Prosvjeta" iz Zagreba, objavljen je diplomski rad Olge Lalić-Krowice kojeg je odbranila 2006.  godine kod prof. Vjeslava Borisja - na Katedri za Slavistiku Univerziteta Jagjelonjskog u Krakovu. Naslov diplomskog rada glasi: "Leksika iz pojedinih oblasti seoskog života srpskog sela Čista Mala u Hrvatskoj". Diplomski rad sadrži oko šesto izraza iz narodnog govora.


W tegorocznym numerze (2019) naukowego czasopisma "Ljetopis" (Latopis) z Zagrzebia została opublikowana praca magisterska Olgi Lalić-Krowickiej , którą obroniła w 2006 r. lat u prof. Wiesława Borysia - na Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł pracy: "Leksyka z poszczególnych dziedzin wiejskiego życia serbskiej wsi Čista Mala w Chorwacji". Praca zawiera słownik z około sześciuset wyrazami w dialekcie.

 

ljetopis-2019.-300x298prosvjeta skd

JB Cookies