DKD F 3

   Реч је о књизи обимнијих књижевних критика, рецензија и осврта Провид кроз сва времена којом овај, иначе, плодни стваралац са опусом од двадесет и четири до сада објављена дела, зналачки и увек на себи својствен начин осветљава токове савремене српске прозе на тлу Мађарске. Књигу отварају фрагменти из обимнијег записа „Трагом усудних сеобника“, који је пре три године објављен у зборнику књижевне манифестације „Савремена српска проза“ у Трстенику, у темату посвећеном српској прози која настаје у расејању, у коме Кецман даје потпуније одговоре на питање које се односи на разлоге који су га подстакли да се осветљавању токова српске књижевности на тлу Мађарске посвети током минуле три деценије, почев од сусрета и разговора са песником и својевременом веома ангажованим послеником културе Стојаном Д. Вујичићем (1933, Помаз, Мађарска-2002, Рим, Италија), коме је ова књига и посвећена. Уз разговор са Вујичићем који је настао 1990. године, следе прилози о најзначајнијим књижевним делима др Предрага Степановића (1942, Мохач), у тексту „Кап из саверног расејања“, о романима др Петра Милошевића (1952, Помаз, код Сентандреје), у прилогу „Испред и иза трена садашњег“, о књигама прича и осам романа Драгомира Дујмова (1963. Сентеш), „Орбита Дујмов“, до најмлађег међу њима, др Драгана Јаковљевић (1965. у Крагујевцу), такође песника, прозног писца и професора књижевности, о коме је реч у рецензији „Шапат од искона“. –Својом тематском засебношћу, писањем о непознаницама везане за вековни живот Срба у Угарској, односно у Мађарској), али и стилом и језиком, ови српски писци су знатније допринели богатству савремене српске прозе ма где да настаје.- записује аутор.- Полазећи, дакле, најпре од делом потврђених вредности, о најбитнијим одликама њиховог прозног концепта и стваралачког домета, слово је, бар у фрагментима, на страницама ове књиге.

Књига „Провид кроз сва времена“ објављена је у издању Задужбинје Јакова Игњатовића и Српске народносне самоуправе у Ержебетварошу у Будимопешти, а биће коришћена и као део уџбеничке литературе у овиру наставе предмета Српска проза у Мађарској.

JB Cookies